Gwarancja

Informacje o gwarancji

Ograniczona gwarancja Xotic PPF

Ograniczona Gwarancja Grupy Xotic dotyczy wszystkich asortymentów produktów foliowych (z wyłączeniem akcesoriów) wyłącznie w przypadku ich użytkowania, obsługi i instalacji. Niniejsza gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu instalacji folii Xotic PPF (jako dowód wymagana jest faktura instalatora i karta gwarancyjna). Należy sprawdzić i upewnić się co do przydatności wszelkich informacji gwarancyjnych w odniesieniu do konkretnego produktu, zastosowania, użytkowania i pielęgnacji folii Xotic PPF.

Xotic Group projektuje, formułuje i produkuje folie ochronne Xotic PPF P1, P2 i P3 dla optymalnej wydajności i trwałości. Zaangażowanie Grupy Xotic w jakość jest podstawą gwarancji, którą zapewniamy.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje wad, o których mowa poniżej.

 • W czasie instalacji zainstalowano produkty ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi. Obowiązkiem instalatora jest sprawdzenie elementów przed montażem pod kątem ewentualnych wad.
 • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami, niewłaściwym zastosowaniem, normalnym zużyciem, wgnieceniami spowodowanymi uderzeniami gruzu drogowego, kolizjami i/lub celowymi uszkodzeniami wszelkiego rodzaju.
 • Niezastosowanie się do wytycznych lub zaleceń Xotic PPF.
 • Wszelkie uszkodzenia powłoki lub powierzchni lakieru powstałe w wyniku nieprawidłowych procedur mycia, myjni automatycznych lub stosowania niewłaściwych lub szkodliwych środków lub materiałów myjących lub czyszczących.
 • Użycie niewłaściwych środków czyszczących.
 • Szyby przednie, na których zastosowano warstwę ochronną lakieru. Xotic PPF nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia, które mogą powstać w wyniku tego.
 • Każda instalacja, która nie jest wykonana przez certyfikowanego instalatora Xotic PPF z aktualnym szkoleniem, licencjami firmy i ubezpieczeniem.


Ograniczona gwarancja i ograniczony środek zaradczy

Xotic Group gwarantuje, że zastosowany Xotic PPF (Paint Protection Film) będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych - w tym żółknięcia, pęcherzyków lub pęknięć - przez dziesięć (10) lat.

od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, niewłaściwym zastosowaniem lub zwykłym zużyciem, jak również nie obejmuje wgnieceń spowodowanych fizycznym uderzeniem kamieni lub gruzu drogowego. Gwarancja podlega przeniesieniu pod warunkiem, że nowy właściciel pojazdu posiada oryginalne dokumenty gwarancyjne dotyczące folii ochronnej lakieru, w tym oryginalną fakturę za montaż, Kartę Gwarancyjną oraz pisemne upoważnienie od pierwotnego Posiadacza Gwarancji do dokonania przeniesienia.

W przypadku naruszenia warunków gwarancji, Xotic Group zleci certyfikowanemu instalatorowi Xotic PPF kontrolę i naprawę w oparciu o wyniki kontroli.

Niektórzy instalatorzy mogą oferować we własnym imieniu inne lub dodatkowe gwarancje lub środki zaradcze, wykraczające poza ograniczoną gwarancję i ograniczone środki zaradcze oferowane przez Xotic Group. Przed zainstalowaniem folii na reflektorach należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju; każdy kraj ma inne zasady dotyczące akcesoriów pochodzących z rynku wtórnego. Xotic Group nie udziela gwarancji na folię ochronną lakieru zainstalowaną na reflektorach i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z niej mandaty.

Co jest uznawane za dopuszczalne roszczenie

Pęknięcie, żółknięcie, odbarwienie, złuszczanie, rozwarstwienie, odbarwienie i pęcherzyki są uważane za dopuszczalne zastrzeżenie.

Zgłaszanie roszczeń gwarancyjnych

Aby zgłosić roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, należy najpierw skontaktować się z instalatorem. Jeśli instalator nie jest dostępny, wystarczy skontaktować się z Xotic Group pod adresem [email protected].

Xotic Group skieruje Cię do certyfikowanego instalatora Xotic PPF w celu przeprowadzenia inspekcji folii Xotic PPF P1, P2 lub P3 i, jeśli Twoja reklamacja zostanie uwzględniona, Xotic Group zleci instalatorowi wykonanie wskazanej naprawy.

Ograniczenie dorozumianej gwarancji

WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANA GWARANCJA LUB WARUNEK PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANA GWARANCJA LUB WARUNEK PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB DZIAŁANIA, ZWYCZAJU LUB WYKORZYSTANIA HANDLU, SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO ODPOWIEDNIEGO OKRESU GWARANCJI.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie jest to zabronione przez prawo, Grupa Xotic i instalator produktu Xotic PPF

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z produktu Xotic PPF, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, bez względu na przywoływaną teorię prawną, w tym gwarancję, kontrakt, zaniedbanie lub odpowiedzialność obiektywną.

Zalecana pielęgnacja produktów Xotic PPF

W celu uzyskania maksymalnego działania produktów Xotic PPF zaleca się pielęgnację zgodną ze specyfikacją producenta pojazdu dla powierzchni zewnętrznych:

 • Aby przedłużyć żywotność i wygląd produktu Xotic PPF oraz zachować gwarancję, nie należy myć pojazdu przez co najmniej trzy (3) dni po montażu.
 • Po tym okresie gojenia zalecane jest regularne mycie rąk. Do mycia ręcznego należy używać mydła, wody i wysokiej jakości materiałów do mycia i suszenia z mikrofibry. Aby zapobiec podnoszeniu, należy unikać myjni automatycznych i spryskiwania krawędzi folii wężem z dyszą wysokociśnieniową, parą wodną o dużej mocy lub myjką elektryczną.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować do naszego Działu Gwarancji pod adresem [email protected]

Media społecznościowe są kluczową metodą komunikacji między naszymi Stockistami a ich klientami. Proszę wstawić linki do wszystkich swoich platform mediów społecznościowych.
*Obowiązuje wielkość zamówieniaMOQ

Główne wymagania

Jesteśmy rozwijającą się międzynarodową firmą z unikalnym modelem biznesowym opracowanym w celu aktywnego wspierania naszych zobowiązań wobec Dystrybutorów, niezależnie od tego, czy są oni wyłącznymi czy autoryzowanymi dealerami. Xotic PPF jako marka jest przykładem wysokiej jakości materiałów i jest dobrze rozpoznawana i szanowana przez instalatorów zarówno w kraju jak i za granicą, dlatego też nasz proces wyboru dystrybutorów jest rygorystyczny.

Czego szukamy:

W większości krajów na całym świecie poszukujemy pracowników, którzy z pasją i entuzjazmem zajmują się PPF i oklejaniem dla nas różnych pojazdów. Powinni oni prowadzić kreatywną działalność w zakresie oklejania pojazdów, a jednocześnie posiadać cechy, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty.

Znajomość stylu jest niezbędna - strona Stockistów powinna być stylowa i oferować inspirację. Oklejone pojazdy powinny być dopasowane i współgrać z innymi przedmiotami w sklepie. Chętnie przyjmiemy szeroką gamę stylów projektowania. Wszystkie firmy współpracujące z Xotic PPF są indywidualne i podoba nam się, że każda z nich ma swój własny styl.

Dzielenie się wiedzą i edukacja to główna część marki Xotic PPF; Sprzedawcy muszą być chętni i zdolni do prowadzenia warsztatów i pokazów dla swoich klientów. Stockiści muszą angażować się w kontakty z klientami i być dla nich dostępni - sklep musi mieć konwencjonalne godziny otwarcia i zespół, który jest przeszkolony do udzielania porad i przekazywania wiedzy. Wszyscy Stockiści powinni aktywnie korzystać z mediów społecznościowych i powinni rozumieć ich znaczenie. Mamy bardzo silne relacje z naszymi Stockistami i poświęcamy dużo czasu na wspieranie ich i pomaganie w rozwoju.

Pasja do naszych produktów i tego, co mogą one zaoferować, jest czymś, czego szukamy u wszystkich naszych Partnerów. Bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym położenie geograficzne i bliskość istniejących dystrybutorów.

Kluczowe wymagania, aby zostać Stokerem Xotic PPF to:
 • Musisz posiadać lokalizację handlową.
 • Twój sklep musi być otwarty i prowadzić działalność handlową, aby został rozpatrzony. Zgłoszenia bez adresu nie będą rozpatrywane.
 • Musisz być w stanie przyjąć pierwsze zamówienie z magazynu po zatwierdzeniu wniosku i prosimy, aby stockiści również utrzymywali minimalny poziom zapasów przez cały czas.

Kliknij na poniższy obrazek, aby pobrać nasz program dla dealerów PDF

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego, członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego.