Regulamin

Uzyskując dostęp i korzystając ze strony www.xoticppf.com zgadzasz się na poniższe warunki.

Własność intelektualna

Niniejsza strona internetowa, w tym jej zawartość, jak również wybór i układ treści każdej pojedynczej strony lub zbioru stron, są w całości własnością Xotic PPF, chyba że zaznaczono inaczej. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do praw autorskich, znaków towarowych i wzorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dozwolone jest przechowywanie fragmentów strony internetowej Xotic PPF oraz drukowanie ich kopii wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Wszelkie inne rodzaje wykorzystania, reprodukcje, tłumaczenia, adaptacje, aranżacje, wszelkie inne zmiany, dystrybucja lub przechowywanie tej strony w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Xotic PPF są zabronione. Ani Xotic PPF, ani żadna z naszych spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek innej witryny internetowej, która nie jest kontrolowana przez Xotic PPF, za pośrednictwem której mogli Państwo uzyskać dostęp do naszej witryny lub do której mogą Państwo uzyskać dostęp z naszej witryny. Xotic PPF i jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów znajdujących się na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i kompletne informacje. Nie możemy jednak zagwarantować, że nie wystąpią żadne błędy. Xotic PPF nie składa żadnych roszczeń, obietnic ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub adekwatności zawartości tej strony internetowej i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości, błędy i pominięcia w zawartości tej strony.

Wszystkie kolory prezentowane na stronie mogą się różnić w zależności od warunków oświetleniowych, wyposażenia technicznego, różnego wykorzystania przeglądarek internetowych i monitorów, wykończenia, stopnia połysku, rodzaju powierzchni i sąsiadujących kolorów. Przy krytycznych porównaniach kolorów zalecamy korzystanie z fizycznych próbek kolorów. W niektórych sytuacjach mogą wystąpić odchylenia pomiędzy przedstawionymi próbkami ze względu na metody produkcji, pigmenty itp.

W odniesieniu do zawartości stron internetowych Xotic PPF, ani Xotic PPF, ani jej podmioty zależne, pracownicy i wykonawcy nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ani ustawowych, w tym między innymi gwarancji nienaruszania praw osób trzecich, tytułu oraz gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu w odniesieniu do treści dostępnych na stronach internetowych Xotic PPF lub innych zasobów internetowych, do których prowadzą odnośniki. Ani Xotic PPF, ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub jakiekolwiek inne straty lub szkody z tytułu dokładności, kompletności lub użyteczności jakichkolwiek informacji, produktów lub procesów ujawnionych w niniejszym dokumencie, ani za brak wirusów komputerowych, a także nie oświadcza, że wykorzystanie takich informacji, produktów lub procesów nie naruszy praw własności prywatnej.

Niniejsze zawiadomienie podlega i jest interpretowane zgodnie z prawem angielskim.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego ogłoszenia będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Warunki lokalne

W niektórych regionach mogą obowiązywać lokalne zasady.

Media społecznościowe są kluczową metodą komunikacji między naszymi Stockistami a ich klientami. Proszę wstawić linki do wszystkich swoich platform mediów społecznościowych.
*Obowiązuje wielkość zamówieniaMOQ

Główne wymagania

Jesteśmy rozwijającą się międzynarodową firmą z unikalnym modelem biznesowym opracowanym w celu aktywnego wspierania naszych zobowiązań wobec Dystrybutorów, niezależnie od tego, czy są oni wyłącznymi czy autoryzowanymi dealerami. Xotic PPF jako marka jest przykładem wysokiej jakości materiałów i jest dobrze rozpoznawana i szanowana przez instalatorów zarówno w kraju jak i za granicą, dlatego też nasz proces wyboru dystrybutorów jest rygorystyczny.

Czego szukamy:

W większości krajów na całym świecie poszukujemy pracowników, którzy z pasją i entuzjazmem zajmują się PPF i oklejaniem dla nas różnych pojazdów. Powinni oni prowadzić kreatywną działalność w zakresie oklejania pojazdów, a jednocześnie posiadać cechy, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty.

Znajomość stylu jest niezbędna - strona Stockistów powinna być stylowa i oferować inspirację. Oklejone pojazdy powinny być dopasowane i współgrać z innymi przedmiotami w sklepie. Chętnie przyjmiemy szeroką gamę stylów projektowania. Wszystkie firmy współpracujące z Xotic PPF są indywidualne i podoba nam się, że każda z nich ma swój własny styl.

Dzielenie się wiedzą i edukacja to główna część marki Xotic PPF; Sprzedawcy muszą być chętni i zdolni do prowadzenia warsztatów i pokazów dla swoich klientów. Stockiści muszą angażować się w kontakty z klientami i być dla nich dostępni - sklep musi mieć konwencjonalne godziny otwarcia i zespół, który jest przeszkolony do udzielania porad i przekazywania wiedzy. Wszyscy Stockiści powinni aktywnie korzystać z mediów społecznościowych i powinni rozumieć ich znaczenie. Mamy bardzo silne relacje z naszymi Stockistami i poświęcamy dużo czasu na wspieranie ich i pomaganie w rozwoju.

Pasja do naszych produktów i tego, co mogą one zaoferować, jest czymś, czego szukamy u wszystkich naszych Partnerów. Bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym położenie geograficzne i bliskość istniejących dystrybutorów.

Kluczowe wymagania, aby zostać Stokerem Xotic PPF to:
  • Musisz posiadać lokalizację handlową.
  • Twój sklep musi być otwarty i prowadzić działalność handlową, aby został rozpatrzony. Zgłoszenia bez adresu nie będą rozpatrywane.
  • Musisz być w stanie przyjąć pierwsze zamówienie z magazynu po zatwierdzeniu wniosku i prosimy, aby stockiści również utrzymywali minimalny poziom zapasów przez cały czas.

Kliknij na poniższy obrazek, aby pobrać nasz program dla dealerów PDF

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego, członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego.